จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 25 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยภูมิ


49/1 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ (044) 835431, 836922, 836923 โทรสาร (044) 835432
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0012
49/1 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ (044) 811699 โทรสาร (044) 812332
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาจัตุรัส

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0114
77 ม.1 ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ (044) 840595, 851434 โทรสาร (044) 840027
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0161
เลขที่ 559 ม.2 ถ.ราษฎร์สำราญ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4486 1318 , 0 4486 1354
Fax 0 4484 4824

แผนที่

สาขาบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
447 ม.10 ถนนสุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ (044) 842793, 859247, 859270 โทรสาร (044) 859248
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ
39 ม.1 ถนนชัยภูมิ - ชุมแพ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ (044) 831568 - 9 โทรสาร (044) 831568 - 9 ต่อ 14
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาคอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ
19-21 ม.2 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ (044) 848244, 848669 โทรสาร (044) 848669
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาบ้านเขว้า

จังหวัดชัยภูมิ
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์ ม.2 ต. โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ (044) 839815, 839816 โทรสาร (044) 891100
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ
219 ม.4 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ (044) 847334, 869109, 869110 โทรสาร (044) 847329
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
แผนที่

สาขาคอนสาร

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0480
เลขที่ 279 ม.8 ถนนชุมแพ - เพชรบูรณ์ ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 - 15:30 น.
โทรศัพท์ 0 4487 6172 , 0 4487 6173
Fax 0 4487 6172 , 0 4487 6173

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน