จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ 1 ถึง 10
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 25 รายการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยภูมิ


49/1 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ (044) 835431, 836922, 836923 โทรสาร (044) 835432
แผนที่

สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0012
49/1 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ (044) 811699 โทรสาร (044) 812332
แผนที่

สาขาจัตุรัส

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0114
77 ม.1 ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ (044) 840595, 851434 โทรสาร (044) 840027
แผนที่

สาขาภูเขียว

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0161
เลขที่ 559 ม.2 ถ.ราษฎร์สำราญ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 0 4486 1318 , 0 4486 1354
Fax 0 4484 4824

แผนที่

สาขาบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
447 ม.10 ถนนสุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ (044) 842793, 859247, 859270 โทรสาร (044) 859248
แผนที่

สาขาแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ
39 ม.1 ถนนชัยภูมิ - ชุมแพ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ (044) 831568 - 9 โทรสาร (044) 831568 - 9 ต่อ 14
แผนที่

สาขาคอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ
19-21 ม.2 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ (044) 848244, 848669 โทรสาร (044) 848669
แผนที่

สาขาบ้านเขว้า

จังหวัดชัยภูมิ
429 ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์ ม.2 ต. โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ (044) 839815, 839816 โทรสาร (044) 891100
แผนที่

สาขาเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ
219 ม.4 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ (044) 847334, 869109, 869110 โทรสาร (044) 847329
แผนที่

สาขาคอนสาร

จังหวัดชัยภูมิ รหัสสาขา : 0480
เลขที่ 279 ม.8 ถนนชุมแพ - เพชรบูรณ์ ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โทรศัพท์ 0 4487 6172 , 0 4487 6173
Fax 0 4487 6172 , 0 4487 6173

แผนที่
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน