ธ.ก.ส.แจกแล้ววันนี้ รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์วีโก้ 20 คัน มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคทั่วประเทศ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

( 29 กันยายน 2553 ) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นประธานแจกรถ ปิคอัพวีโก้ 20 คัน มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท ให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินกับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคทั่วประเทศ ได้แก่ นางรัชนี แบ่งดี ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาปง จ.พะเยา   นางสาวเจ๋อ แซ่ย่าง ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาเชียงคำ จ.พะเยา นางบุญเรือง ปานบุญ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   นางสาวเข็ม สนสีสัตย์ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายแสวง สุริวงษ์ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาพุเตย จ.เพชรบูรณ์  
นางสุภาพ ประทีปพวงรัตน์ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นางสุบิน ใจผ่อง ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาเขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายรุ่งโรจน์   กิจประกอบ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาเขื่องใน จ.อุบลราชธานี นางจอม ด่านกระโทก ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นางรถ พันธ์ภูมิ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เด็กหญิงสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาบำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ นางวีนา คล้ายหะนา ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี   นางสาวเฉลียว ชื่นใจดี ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นางสาววันเพ็ญ จูบาง ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุวรรณา ชูสุวรรณ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี นางเอิ้ม บุญจันทร์ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาระโนด จ.สงขลา นางสุพรรษา ชายทองแก้ว ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาลำไพล จ. สงขลา   นางขนิษฐา   ชัยนวล ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาป่าพะยอม จ.พัทลุง นางหาลีเมาะ แวโซะ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาบันนังสตา จ.ยะลา นายวาเหตุ หลงสลำ เพื่อ เด็กชายสามารถ หลงสลำ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคสาขาสาขาสตูล จ.สตูล

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโชค นายลักษณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีจำนวนเงินฝากทั้งสิ้น 631,291 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค จำนวนทั้งสิ้น 57,052 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจร่วมฝากเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส. เป็นเงินฝากที่ทำให้ผู้ฝากมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต โดยได้ทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและได้รับสิทธิในการชิงโชครางวัล นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝาก การสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝาก การใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. หลักประกันในการออกหนังสือค้ำประกันจาก ธ.ก.ส.  และใช้เป็นหลักประกันซองและประกันสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างของ ธ.ก.ส.
 
สำหรับการฝากเงินกับออมทรัพย์ทวีโชคผู้ฝากสามารถเริ่มต้นฝากเงินตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไป  เมื่อสะสมครบทุกๆ 2,000 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับบัตรชิงโชค 1 ใบ เพื่อนำมาชิงโชครางวัลต่างๆมากมายในระดับจังหวัด ทุก 6 เดือน และลุ้นรับรางวัลระดับประเทศอีก 1 ครั้ง

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ที่ออมทรัพย์ทวีโชคมอบให้กับผู้ฝากเงินแล้ว ธ.ก.ส. ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพิเศษเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ฝากเงินเป็นระยะๆ เช่น จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการลูกค้าเงินฝากดีเด่น โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ธ.ก.ส. ทอฝันเยาวชนไทย ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนลูกหลานผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค ที่มีความสามารถในการขับร้องเพลงลูกทุ่งมาประกวดร้องเพลง ชิงทุนการศึกษากว่า  200,000  บาท  ซึ่งขณะนี้ได้ตัวแทนเยาวชนแต่ละภาค เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนธันวาคมนี้


29 กันยายน 2553
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน