ธ.ก.ส. ฉลองครบรอบ 45 ปี เปิดตัว "โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10" เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การดำเนินงานของธนาคาร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และในปีนี้เป็นปีแห่งการดูแลและขอบคุณลูกค้า ธ.ก.ส. จึงได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ?โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10? ที่ให้ผลตอบแทนทันทีที่ลูกค้าฝากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี

สำหรับเงื่อนไขการฝากเงิน ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสามารถฝากเงินเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน โดยเริ่มรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 - 30พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น โดยมีเป้าหมายรับฝากเงินตามโครงการดังกล่าว จำนวน 15,000 ล้านบาท

ในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะจ่ายล่วงหน้าทันที ณ วันที่รับฝากเงิน โดยการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจะคิดเป็นรายวัน ซึ่งเริ่มนับจำนวนวันจากวันถัดจากวันที่ฝากถึงวันครบกำหนดโครงการ และหลังจากวันที่ครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่เกินดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับล่วงหน้า ยกเว้น การถอนเงินฝากกรณีผู้ฝากเสียชีวิต ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกถอนเงินปิดบัญชีเงินฝากก่อนกำหนดได้

นายอรุณ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุน และเพื่อเป็นการขยายฐานเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ ให้ได้รับผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ ซึ่งเงินฝากทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดี โดยยอดเงินฝากทั้งระบบของ ธ.ก.ส. ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 749,916 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินฝากออมทรัพย์ 420,578 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 129,270 ล้านบาท เงินฝากประจำ 87,320 ล้านบาท เงินฝากกระแสรายวัน 1,843 ล้านบาท และออมทรัพย์ทวีสิน 110,905 ล้านบาท

รายละเอียด "โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10"


3 พฤศจิกายน 2554
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน