Sliding Panel v5 ค้นหา
ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปรับขนาดตัวอักษร :     View in English Version

facebook.com/baacthailand  twitter.com/baacthailand  youtube.com/user/baacthailand  RSS Feed ธ.ก.ส.
 
 
 

 
ธ.ก.ส. ผุดเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10 จ่ายดอกเบี้ยทันทีที่ฝาก [2011-11-03]ธ.ก.ส. ฉลองครบรอบ 45 ปี เปิดตัว "โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10" เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การดำเนินงานของธนาคาร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และในปีนี้เป็นปีแห่งการดูแลและขอบคุณลูกค้า ธ.ก.ส. จึงได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ?โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10? ที่ให้ผลตอบแทนทันทีที่ลูกค้าฝากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 4 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี

สำหรับเงื่อนไขการฝากเงิน ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสามารถฝากเงินเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน โดยเริ่มรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 - 30พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น โดยมีเป้าหมายรับฝากเงินตามโครงการดังกล่าว จำนวน 15,000 ล้านบาท

ในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะจ่ายล่วงหน้าทันที ณ วันที่รับฝากเงิน โดยการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจะคิดเป็นรายวัน ซึ่งเริ่มนับจำนวนวันจากวันถัดจากวันที่ฝากถึงวันครบกำหนดโครงการ และหลังจากวันที่ครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลา ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่เกินดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับล่วงหน้า ยกเว้น การถอนเงินฝากกรณีผู้ฝากเสียชีวิต ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกถอนเงินปิดบัญชีเงินฝากก่อนกำหนดได้

นายอรุณ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุน และเพื่อเป็นการขยายฐานเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ ให้ได้รับผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ ซึ่งเงินฝากทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดี โดยยอดเงินฝากทั้งระบบของ ธ.ก.ส. ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 749,916 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินฝากออมทรัพย์ 420,578 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 129,270 ล้านบาท เงินฝากประจำ 87,320 ล้านบาท เงินฝากกระแสรายวัน 1,843 ล้านบาท และออมทรัพย์ทวีสิน 110,905 ล้านบาท

รายละเอียด "โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 10"

กลับสู่ด้านบน
BAAC Web
ธ.ก.ส. Banner 025550555
ธ.ก.ส. QR Code

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การออม
สินเชื่อ
ธุรกรรมทางการเงิน
กองทุนธนาคารอิสลาม
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจต่างประเทศ
ขั้นตอนการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการขอกู้เงิน
ข่าวสาร
ข่าวผลิตภัณฑ์และบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์สถานะการณ์สินค้าเกษตร
รู้จัก ธ.ก.ส.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
เกียรติยศ
นโยบายอาคารเขียว
เว็บไซต์โดย ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.

ข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล