อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ 0.50
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
คำนวณ อัตรา
ลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR 7.00
กรณีผิดนัดชำระหรือผิดเงื่อนไข 3.00
ส่วนต่างสูงสุดที่จะใช้บวกกับ MRR 13.00
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย
US 1,2 32.05 33.50
EU 38.44 39.77
GB 42.06 44.44
JP 0.29 0.31
SG 23.84 24.71
AU 25.48 26.83
ดาวน์โหลด Application ธ.ก.ส. (BAAC Application)
สงวนลิขสิทธิ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลับสู่ด้านบน