จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 11 ถึง 20
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 28 รายการ

สาขาวังพิกุล
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 654


ที่ตั้ง : 189-189/1 ม.9 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056757086
Fax : 056757086

สาขากกกะทอน
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 623


ที่ตั้ง : 222 ม.4 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056917459
Fax : 056917458

สาขาดงขวาง
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 631


ที่ตั้ง : 255 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056824279
Fax : 056824279

สาขานาเฉลียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 603


ที่ตั้ง : 198 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056789693, 056789779
Fax : 056789779, 056789693

สาขาวังชมภู
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 584


ที่ตั้ง : 8/6-9 ม.12 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056771571
Fax : 056771574

สาขาวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 442


ที่ตั้ง : 456 ม.16 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056754579
Fax : 056754580

สาขาย่อยบึงนาจาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา :


ที่ตั้ง : 13 ม.13 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056921345
Fax : 056921339

สาขาศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 321


ที่ตั้ง : 919 ม.2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056799288
Fax : 056799510

สาขาหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 259


ที่ตั้ง : 1 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056781040
Fax : 056781040

สาขาพุเตย
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสสาขา : 110


ที่ตั้ง : 258 ม.2 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09:00-15:00 น.
โทรศัพท์ : 056753321
Fax : 056797802

กลับสู่ด้านบน