โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ต่อยอดโครงการ "New Gen Hug บ้านเกิด Season 1 เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีแรงบันดาลใจและเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ ทางการเกษตร และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอาชีพเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรแบบมูลค่าสูง (High Value)


Flowers


ชมรายการย้อนหลัง

- รายการ NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON 2 EP.1
- รายการ NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON 2 EP.2
- รายการ NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON 2 EP.3
- รายการ NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON 2 EP.4 (1/4) | (2/4) | (3/4) | (4/4)
- รายการ NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON 2 EP.5 (1/4) | (2/4) | (3/4) | (4/4)


17 มิถุนายน 2567

Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน