บริการรับโอนเงินจากต่างประเทศผ่านระบบ Swift เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ทั่วประเทศ โดยแจ้งข้อมูลให้ผู้โอนเงินในต่างประเทศทราบ ดังนี้

Receiver Bank/Beneficiary Bank (Field 57A) : เป็นรายละเอียด SWIFT CODE ธ.ก.ส. BAABTHBK

และชื่อธนาคาร

Beneficiarys Customer (Field 59) : เป็นรายละเอียดของผู้รับเงิน ให้กรอกเลขที่บัญชี 12 หลัก ชื่อบัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงิน (เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ผู้รับเงินตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้โอนเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม

0.25% ของยอดเงินบาท (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท) ต่อรายการ

กรณีบัญชีต่างจังหวัด : ค่าธรรมเนียมข้ามเขต

ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต 0.1% (ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท) ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมคู่สาย 20 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6039-6041 หรือ ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร 02-555-0555


กลับสู่ด้านบน
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>