ประจำเดือน ประเภท 24 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 3 เดือน
เมษายน 2557 2.87 2.87 2.32 2.20 1.71
พฤษภาคม 2557 2.87 2.87 2.32 2.14 2.01
มิถุนายน 2557 2.89 2.87 2.37 2.19 2.14
กรกฎาคม 2557 2.88 2.87 2.41 2.31 2.27
สิงหาคม 2557 2.92 2.82 2.46 2.41 2.24
กันยายน 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
ตุลาคม 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
พฤศจิกายน 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
ธันวาคม 2557 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
มกราคม 2558 2.89 2.80 2.46 2.44 2.23
กุมภาพันธ์ 2558 2.99 2.72 2.70 2.26 2.20
มีนาคม 2558 3.06 2.82 2.82 2.63 2.39
เมษายน 2558 2.98 2.98 2.98 2.85 2.60
พฤษภาคม 2558 3.05 3.04 2.98 2.92 2.66
มิถุนายน 2558 3.20 3.20 3.10 2.95 2.75
กรกฎาคม 2558 3.15 3.09 3.08 2.95 2.43
สิงหาคม 2558 3.12 3.07 2.97 2.83 2.21
กันยายน 2558 3.06 2.99 2.85 2.33 1.68
ตุลาคม 2558 3.02 2.95 2.72 1.94 1.46
พฤศจิกายน 2558 2.94 2.88 2.58 1.70 1.19
ธันวาคม 2558 2.90 2.86 2.49 1.49 1.30
มกราคม 2559 2.81 2.79 2.37 1.36 1.25
กุมภาพันธ์ 2559 2.77 2.69 2.27 1.37 1.25
มีนาคม 2559 2.71 2.63 2.07 1.41 1.02
เมษายน 2559 2.70 2.56 1.88 1.45 1.01
พฤษภาคม 2559 2.67 2.50 1.81 1.41 0.98
มิถุนายน 2559 2.65 2.44 1.51 1.45 0.97
กรกฎาคม 2559 2.59 2.37 1.49 1.48 0.95
สิงหาคม 2559 2.53 2.24 1.48 1.39 0.95
กันยายน 2559 2.48 2.08 1.52 1.38 0.95
ตุลาคม 2559 2.43 1.91 1.55 1.39 0.96
พฤศจิกายน 2559 2.37 1.77 1.59 1.39 0.94
ธันวาคม 2559 2.32 1.57 1.56 1.38 0.92
มกราคม 2560 2.30 1.61 1.58 1.45 1.00
กุมภาพันธ์ 2560 2.28 1.62 1.60 1.47 1.07
มีนาคม 2560 2.21 1.65 1.62 1.49 1.14
เมษายน 2560 2.07 1.68 1.60 1.46 1.07
พฤษภาคม 2560 1.97 1.71 1.59 1.44 1.05
มิถุนายน 2560 1.83 1.71 1.60 1.44 1.04
กรกฏาคม 2560 1.82 1.70 1.57 1.39 1.06
สิงหาคม 2560 1.81 1.70 1.54 1.37 1.06
กันยายน 2560 1.82 1.69 1.50 1.35 1.03
ตุลาคม 2560 1.83 1.67 1.48 1.35 1.02
พฤศจิกายน 2560 1.84 1.66 1.48 1.37 1.00
ธันวาคม 2560 1.83 1.66 1.50 1.37 1.02
มกราคม 2561 1.83 1.66 1.49 1.38 1.03
กุมภาพันธ์ 2561 1.82 1.65 1.47 1.37 1.00
มีนาคม 2561 1.82 1.65 1.48 1.37 1.00
เมษายน 2561 1.80 1.64 1.48 1.37 1.00
พฤษภาคม 2561 1.80 1.64 1.48 1.37 1.00
มิถุนายน 2561 1.80 1.64 1.48 1.38 1.00
กรกฎาคม 2561 1.80 1.59 1.48 1.38 1.00
สิงหาคม 2561 1.80 1.57 1.48 1.38 1.04
กันยายน 2561 1.80 1.57 1.50 1.40 1.08
ตุลาคม 2561 1.79 1.57 1.51 1.40 1.05
พฤศจิกายน 2561 1.79 1.57 1.51 1.39 1.01
ธันวาคม 2561 1.80 1.59 1.53 1.46 1.09
มกราคม 2562 1.79 1.60 1.53 1.47 1.09
กุมภาพันธ์ 2562 1.71 1.60 1.53 1.45 1.09
มีนาคม 2562 1.70 1.60 1.53 1.45 1.02
เมษายน 2562 1.70 1.59 1.52 1.44 0.99
พฤษภาคม 2562 1.67 1.56 1.49 1.42 0.93
มิถุนายน 2562 1.67 1.56 1.50 1.42 0.93
กรกฎาคม 2562 1.69 1.57 1.54 1.49 1.07
สิงหาคม 2562 1.6ุ6 1.53 1.51 1.44 1.06
กันยายน 2562 1.6ุ6 1.52 1.50 1.41 1.01
ตุลาคม 2562 1.67 1.53 1.49 1.42 0.91
พศจิกายน 2562 1.67 1.52 1.49 1.45 0.98
ธันวาคม 2562 1.67 1.52 1.49 1.45 0.98
มกราคม 2563 1.66 1.51 1.48 1.37 0.97
กุมภาพันธ์ 2563 1.65 1.47 1.44 1.36 0.91
มีนาคม 2563 1.63 1.41 1.37 1.27 0.78
เมษายน 2563 1.61 1.37 1.32 1.16 0.71
พฤษภาคม 2563 1.55 1.31 1.27 1.03 0.65
มิถุนายน 2563 1.49 1.23 1.16 0.83 0.61
กรกฎาคม 2563 1.44 1.24 1.14 0.76 0.61
สิงหาคม 2563 1.40 1.26 1.23 0.78 0.62
กันยายน 2563 1.34 1.26 1.22 0.74 0.61
ตุลาคม 2563 1.34 1.27 1.23 0.75 0.61
พฤศจิกายน 2563 1.32 1.27 1.22 0.75 0.60
ธันวาคม 2563 1.32 1.27 1.22 0.77 0.65
มกราคม 2564 1.28 1.24 1.20 0.73 0.55
กุมภาพันธ์ 2564 1.26 1.25 1.22 0.71 0.52
มีนาคม 2564 1.22 1.22 1.22 0.67 0.53
เมษายน 2564 1.22 1.21 1.22 0.60 0.53
พฤษภาคม 2564 1.21 1.19 1.21 0.57 0.51
มิถุนายน 2564 1.19 1.19 1.21 0.54 0.50
กรกฎาคม 2564 1.14 1.14 1.12 0.51 0.50
สิงหาคม 2564 1.16 1.15 1.08 0.51 0.51

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


กลับสู่ด้านบน