ประจำเดือน ประเภท 24 เดือน ประเภท 18 เดือน ประเภท 12 เดือน ประเภท 6 เดือน ประเภท 3 เดือน
กันยายน 2563 1.34 1.26 1.22 0.74 0.61
ตุลาคม 2563 1.34 1.27 1.23 0.75 0.61
พฤศจิกายน2563 1.32 1.27 1.22 0.75 0.60
ธันวาคม 2563 1.32 1.27 1.22 0.77 0.65
มกราคม 2564 1.28 1.24 1.20 0.73 0.55
กุมภาพันธ์ 2564 1.26 1.25 1.22 0.71 0.52
มีนาคม 2564 1.22 1.22 1.22 0.67 0.53
เมษายน 2564 1.22 1.21 1.22 0.60 0.53
พฤษภาคม 2564 1.21 1.19 1.21 0.57 0.51
มิถุนายน 2564 1.19 1.19 1.21 0.54 0.50
กรกฎาคม 2564 1.14 1.14 1.12 0.51 0.50
สิงหาคม 2564 1.16 1.15 1.08 0.51 0.51
กันยายน 2564 1.14 1.14 1.06 0.51 0.50
ตุลาคม 2564 1.11 1.15 1.03 0.51 0.53
พฤศจิกายน2564 1.09 1.15 1.00 0.51 0.52
ธันวาคม 2564 1.11 1.16 1.03 0.55 0.54
มกราคม 2565 1.12 1.14 1.04 0.54 0.53
กุมภาพันธ์ 2565 1.12 1.08 1.02 0.51 0.51
มีนาคม 2565 1.13 1.12 1.11 0.53 0.52
เมษายน 2565 1.10 1.06 1.06 0.49 0.48
พฤษภาคม 2565 1.09 1.03 1.03 0.48 0.48
พฤษภาคม 2565 1.09 1.03 1.03 0.48 0.48
มิถุนายน 2565 1.07 1.00 1.00 0.48 0.48
กรกฎาคม 2565 1.04 0.96 0.96 0.48 0.48
สิงหาคม 2565 1.02 0.90 0.90 0.48 0.48

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน


กลับสู่ด้านบน