ลักษณะบริการ

ธนาคารลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้ขาย) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารจะทำสัญญาตกลงที่จะซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับลูกค้าโดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนในปัจจุบันแต่จะทำการส่งมอบเงินตราต่างประเทศและชำระเงินในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต


ประโยชน์ที่ได้รับ

- ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

- สามารถทราบถึงต้นทุนและรายได้ที่แน่นอน


ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม


จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัด เชียงราย ตาก อุดรธานี นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ราชบุรี ?ชุมพร ระนอง ยะลา สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6032-34 ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน