ลักษณะบริการ

ธนาคารลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ซื้อ/ผู้ขาย) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารจะทำสัญญาตกลงที่จะซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้กับลูกค้า โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนในปัจจุบัน แต่จะทำการส่งมอบเงินตราต่างประเทศและชำระเงินในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต


ประโยชน์ที่ได้รับ

- ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

- สามารถทราบถึงต้นทุนและรายได้ที่แน่นอน


ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศธนาคาร


จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6038-41 หรือ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน