บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านสะดวกและประหยัดเวลาในการจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าใช้บริการ

การให้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ  

รายละเอียดและเงื่อนไข

·       ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.

·       สมัครใช้บริการง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งค่าใช้จ่าย/ค่าใช้บริการ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)

·       ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ผู้ขอใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก

·       ธนาคารจะเริ่มดำเนินการตัดบัญชีเงินฝากได้เมื่อได้รับคำสั่งจากบริษัทผู้ให้บริการ

 

ประเภทบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

·       ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์)

·       ค่าเช่าซื้อ/สินเชื่อ

·       ค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

·       ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ

 

อัตราค่าธรรมเนียม

·       ค่าธรรมเนียมขึ้นกับข้อตกลงของบริษัทผู้ให้บริการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

·       ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

Call Center 0 2555 0555


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน