บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ช่วยให้ท่านสะดวกและประหยัดเวลาในการจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าใช้บริการ

การให้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

- ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.

- สมัครใช้บริการง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งค่าใช้จ่าย/ค่าใช้บริการ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร)

- ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ผู้ขอใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก

- ธนาคารจะเริ่มดำเนินการตัดบัญชีเงินฝากได้เมื่อได้รับคำสั่งจากบริษัทผู้ให้บริการ

ประเภทบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา/ ค่าไฟฟ้า/ ค่าโทรศัพท์)

- ค่าเช่าซื้อ/สินเชื่อ

- ค่าเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

- ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมขึ้นกับข้อตกลงของบริษัทผู้ให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

Call Center 0 2555 0555


กลับสู่ด้านบน