1.1บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance)

- แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร STANDARD PAYMENT INSTRUCTIONS FOR TRANSFER FUNDS TO BENEFICIARY OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC) IN THAILAND

- แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับสกุลเงินอื่นๆ STANDARD PAYMENT INSTRUCTIONS FOR TRANSFER FUNDS TO BENEFICIARY OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC) IN THAILAND FOR MONEY TRANSFER IN OTHER CURRENCIES

- แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากประเทศอิสราเอลเพื่อเข้าบัญชีผ้รับเงินที่มีบัญชี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร STANDARD PAYMENT INSTRUCTIONS FOR TRANSFER FUNDS FROM ISRAEL TO BENEFICIARY OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES (BAAC) IN THAILAND


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6039-6041

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


กลับสู่ด้านบน