1.1บริการโอนเงินระหว่างไทย-ลาว

- ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Application for Foreign Business) /ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6039-6041

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


กลับสู่ด้านบน