ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า

ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า

"ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น"
ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า
ประเภทเรื่อง :
ชื่อ-นามสกุล :
รหัสบัตรประชาชน :
เพศ : ชาย หญิง ไม่ระบุ
สถานะผู้แจ้ง :  ผู้ถือหุ้น   อดีตลูกค้า   ลูกค้าปัจจุบัน   ไม่ใช่ลูกค้า 
ประเภทผู้แจ้ง : บุคคล องค์กร ภาครัฐ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Email :
สาระสำคัญ :
CAPTCHA Image
กรุณาบันทึกตัวอักษรให้ตรงกับภาพตรวจสอบที่ปรากฎด้านบน Reload Image


กลับสู่ด้านบน