ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า

"ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น"
ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า
ประเภทเรื่อง :
ชื่อ-นามสกุล :
รหัสบัตรประชาชน :
เพศ : ชาย หญิง ไม่ระบุ
สถานะผู้แจ้ง :  ผู้ถือหุ้น   อดีตลูกค้า   ลูกค้าปัจจุบัน   ไม่ใช่ลูกค้า 
ประเภทผู้แจ้ง : บุคคล องค์กร ภาครัฐ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Email :
สาระสำคัญ :
CAPTCHA Image
กรุณาบันทึกตัวอักษรให้ตรงกับภาพตรวจสอบที่ปรากฎด้านบน Reload Image


ระบบการติดตามเรื่องร้องเรียน

ติดตามเรื่องร้องเรียน





แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
IVR Flow




รายงานการรับฟังเสียงของลูกค้า/ข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน

ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)

ประจำปี 2560
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)


รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงาน

ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 1 (Q1) ไตรมาสที่ 2 (Q2) ไตรมาสที่ 3 (Q3) ไตรมาสที่ 4 (Q4)


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน