ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า

ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการ ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ หรือ ร้องเรียน ผ่านช่องทาง การรับฟังเสียงลูกค้าของธนาคารได้ทุกช่องทาง กรณีต้องการนำส่งเอกสารข้อมูลที่จำเป็น สามารถยื่นเรื่อง ผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. สาขา ช่องทาง Email : contact@baac.or.th หรือ ติดต่อผ่าน Inbox Facebook ธกส บริการด้วยใจ สำหรับการติดตามเรื่องท่านสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทาง เช่น ธ.ก.ส. สาขา ช่องทาง Call Center 02 555 0555 หรือ ติดต่อผ่าน Inbox Facebook ธกส บริการด้วยใจ เป็นต้น กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินการ ท่านสามารถร้องเรียนต่อทางการได้ตามช่องทาง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สายด่วน 1213 หรือ เว็บไซต์ www.1213.or.th

ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า

"ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบ ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น"
ระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า
ประเภทเรื่อง :
ชื่อ-นามสกุล :
รหัสบัตรประชาชน :
เพศ : ชาย หญิง ไม่ระบุ
สถานะผู้แจ้ง :  ผู้ถือหุ้น   อดีตลูกค้า   ลูกค้าปัจจุบัน   ไม่ใช่ลูกค้า 
ประเภทผู้แจ้ง : บุคคล องค์กร ภาครัฐ
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Email :
สาระสำคัญ :
CAPTCHA Image
กรุณาบันทึกตัวอักษรให้ตรงกับภาพตรวจสอบที่ปรากฎด้านบน Reload Image


กลับสู่ด้านบน