ประกาศผลคะแนนและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ปี ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2561 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2560 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2559 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2558 ประกาศผลคะแนน รายงานผลการประเมิน ITA
ปี 2557 รายงานผลการประเมิน ITA

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน