ลูกค้าที่ใช้บริการรับเงินโอน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน "โทร ง่ายจ่ายเร็ว (P2A)" เป็นครั้งแรกจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีมูลค่า 99 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562


1 กุมภาพันธ์ 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน