ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4” หน่วยละ 100 บาท ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ธ.ก.ส. A-Mobile” เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ลูกค้าในการฝากสลาก  ตั้งแต่ 17 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป พร้อมลุ้นรางวัลสูงสุด 15 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 162 ล้านบาทต่อเดือน โดยเงินรางวัลยกเว้นภาษี

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส.ได้เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4” จำนวน 1,200 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 120,000 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและเกษตรกรลูกค้าเข้ามาฝากสลากเป็นจำนวนมาก ธ.ก.ส.เล็งเห็นถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงการฝากสลากได้ง่ายขึ้น จึงได้เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile โดยสำหรับลูกค้าที่มีทะเบียนสลากออมทรัพย์และมี    ธ.ก.ส. A-Mobile อยู่แล้ว สามารถดำเนินการฝากผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ทันที แต่สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยฝากสลากมาก่อน ต้องติดต่อขอขึ้นทะเบียนผู้ฝากและสมัครใช้ ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา และเมื่อขึ้นทะเบียนและสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile แล้วจึงสามารถฝากสลากออมทรัพย์ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ อนึ่งธนาคารจำกัดวงเงินในการรับฝากสลากฯผ่านธ.ก.ส. A-Mobile ไม่เกิน 300,000 บาท/ครั้ง/วัน โดยเปิดรับฝากได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 เป็นการระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไป สำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดกล้วยไม้นานาชาติและสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 3 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส.ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยปลอดภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากมาย อายุสลาก 3 ปี เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25  ต่อปี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รวม 36 ครั้ง รางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงสุด 15,000,000 บาท จำนวน 6 งวด โดยจะมอบโชคให้กับผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2564 และพฤษภาคม 2565 และรางวัลที่ 1 งวดอื่น ๆ อีกจำนวน 30 งวด รางวัลละ 10,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 2,536,080 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 162,580,000 บาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรก 16 มิถุนายน 2562 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือผ่านทาง ธ.ก.ส. A-Mobile โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555


14 มิถุนายน 2562

กลับสู่ด้านบน