เช็คของขวัญ

เช็คที่เหมาะจะมอบเป็นของขวัญในวาระต่าง ๆ ให้แก่บุคคลอื่น  สามารถซื้อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

จุดเด่นด้านบริการ

  • สามารถรับเงินสดได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สามารถฝากเข้าบัญชี ได้ที่ ธ.ก.ส.และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
  • ใช้แทนในวาระต่าง ๆ โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
  • รูปแบบสวยงาม ใช้ได้สะดวก

คุณสมบัติ
     บุคคลทั่วไป

จำนวนเงินที่ซื้อ
     ไม่เกิน 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียม
     ฉบับละ 20 บาท


แคชเชียร์เช็ค


สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด ใช้บริการแคชเชียร์เช็ค ธ.ก.ส. ด้วยความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดี สามารถใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

จุดเด่นด้านบริการ

  • ไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันก็สามารถออกแคชเชียร์เช็คได้
  • เป็นเช็คออกโดยธนาคารสั่งจ่ายให้บุคคลหรือสถาบัน
  • สามารถรับเงินสดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สามารถฝากเข้าบัญชี ได้ที่ ธ.ก.ส.และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ค่าธรรมเนียม
          ฉบับละ 20 บาท


การเรียกเก็บตามตั๋วเงิน


เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าในการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินให้แก่ลูกค้า สามารถใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


กลับสู่ด้านบน