BAAC SMS Alert
อยู่ที่ไหนก็รับข้อความจาก ธ.ก.ส. ได้ ด้วยบริการ BAAC SMS Alert

บริการ BAAC SMS Alert

 • การแจ้งเตือนเมื่อมีการทำธุรกรรมผ่านบัญชีที่สมัครใช้บริการ
 • ประเภทบริการ
  • รายเดือน (20 บาท/เดือน)
  • รายปี (199 บาท/ปี)


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส.
  • บัญชีออมทรัพย์ใช้สมุด (Type 2001)
  • บัญชีออมทรัพย์ไม่ใช้สมุด (A-Saving) (Type 2002)
  • บัญชีออมทรัพย์รักษาทรัพย์ (Type 2101)
  • บัญชีออมทรัพย์ทวีโชค (Type 2004)
  • บัญชีเงินฝาก A-Saving (Type 2002)
  • บัญชีเงินฝาก Senior Savings (Type 2004)
  • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Type 2015)


เอกสารการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport)
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส.


ช่องทางการสมัครใช้บริการ

 • ติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

 


กลับสู่ด้านบน