บัตรเดบิต ธ.ก.ส. (บัตรเดบิต A-Gen)

สิทธิประโยชน์ บัตรเดบิต A-Gen

- ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ณ ร้านค้าภายในประเทศที่รับบัตรมาตรฐาน Thai Standard

- ใช้ถอนเงิน วงเงินสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ถอนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ใช้โอนเงินภายในบัตร/โอนไปบัญชีอื่น วงเงินสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) วงเงินสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ธ.ก.ส. เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประเภทบัญชี

ลูกค้าที่ต้องการสมัครบัตร ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีใดบัญชีหนึ่งจาก 2 บัญชีต่อไปนี้

- บัญชีออมทรัพย์

- บัญชีกระแสรายวัน

บัตรเดบิต A-Gen 1 ใบ สามารถมีบัญชีได้สูงสุด 6 บัญชี โดยมีบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน 3 บัญชี และบัญชีกระแสรายวันไม่เกิน 3 บัญชี

ภาพตัวอย่างบัตร

บัตรเดบิต A-Gen เพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องพกเงินสดซึ่งจะช่วยลดความเสียหายหากถูกโจรกรรม สะดวกรวดเร็วในการชำระเงินและไม่ต้องเสียเวลาในการทอนเงิน ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบัตรเครดิต

อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท

- ค่าธรรมเนียมรายปี 150 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

- Call Center ธ.ก.ส. 0-2555-0555

- www.baac.or.th


กลับสู่ด้านบน