1.1บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก(Outward Remittance)

- ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (Application for Foreign Business) /ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

- สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6039-6041

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน