บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้รับโอนแจ้งข้อมูลให้ผู้โอนเงินในต่างประเทศทราบ ดังนี้

Receiver Bank/Beneficiary Bank (Field 57A) : เป็นรายละเอียด SWIFT CODE และชื่อธนาคาร

-SWIFT CODE ธ.ก.ส. : BAABTHBK

-ชื่อธนาคาร : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES, BANGKOK, THAILAND


Beneficiarys Customer (Field 59) : เป็นรายละเอียดของผู้รับเงิน

-ให้กรอกเลขที่บัญชี 12 หลัก

-ชื่อบัญชี และ ที่อยู่ของผู้รับเงิน (เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

(ผู้รับเงินตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้โอนเงิน)


Details of Payment (Field 70) : เป็นรายละเอียดการโอนเงินของผู้โอน


อัตราค่าธรรมเนียม
ตามประกาศธนาคาร


จุดให้บริการ
ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6038-41 หรือ ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน