บริการส่งเงินโอนไปเข้าบัญชีเงินฝากในต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ปัจจุบันให้บริการ 15 สกุลเงิน
ประกอบด้วย USD EUR GBP JPY SGD AUD CNY HKD NZD CHF DKK NOK SEK CAD และ INR
โดยสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ระยะเวลาโอนเงินไปเข้าบัญชีปลายทาง
2-5 วันทำการ และขึ้นอยู่กับ Time Zone /นโยบายของธนาคารประเทศปลายทาง

วัตถุประสงค์การโอน

- ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ให้ผู้ส่งออก

- ชำระค่าเล่าเรียนบุตรหลานในต่างประเทศ

- ค่าเลี้ยงดูครอบครัว

- เงินออม

- เงินโอนกลับบ้านของชาวต่างชาติ

- วัตถุประสงค์อื่นๆ

ค่าธรรมเนียม/เงื่อนไขการให้บริการ
ตามประกาศธนาคาร


จุดให้บริการ
ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6038-41 หรือ ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555

?


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน