นายธนารัตน์   งามวลัยรัตน์
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ tanaratt@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6999
ผู้จัดการ
นายสุรชัย  รัศมี
นายสุรชัย รัศมี surachai.ru@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6920
รองผู้จัดการ
นายสมเกียรติ กิมาวหา
นายสมเกียรติ กิมาวหา somkiat.ki@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6911
รองผู้จัดการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง kasarb.ng@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6923
รองผู้จัดการ
นายสันติ เจริญสุข
นายสันติ เจริญสุข santi.ch@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6961
รองผู้จัดการ
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง seksan.ch@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6943
รองผู้จัดการ
นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น peerapong.ku@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6946
รองผู้จัดการ
นายนพดล ศรีสรรค์
นายนพดล ศรีสรรค์ nopadol@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6908
รองผู้จัดการ
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล wichan@baac.or.rh Tel. 02 2558 6555 Ext. 6955
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายดำรงชัย เดชาธิคม
นายดำรงชัย เดชาธิคม damrongchai.de@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6917
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายภานิต ภัทรสาริน
นายภานิต ภัทรสาริน phanit.ph@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6952
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายสมชาย คมพงษ์ปภา
นายสมชาย คมพงษ์ปภา somchai.kom@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6934
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ nicha.au@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6928
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายชัพพ์ คงมนต์
นายชัพพ์ คงมนต์ chab.ko@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6980
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์
นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ratanachai.du@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6973
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางภาวนา เจริญชัยมงคล
นางภาวนา เจริญชัยมงคล pawana.ja@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6949
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ sorat.so@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6940
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล Yotin.Pe@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6967
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายยุวพล วัตถุ
นายยุวพล วัตถุ yuwapon.wat@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6931
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ pongphun.jo@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6905
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ narong.sa@baac.or.th Tel. 02 2558 6555 Ext. 6914
ผู้ช่วยผู้จัดการ

กลับสู่ด้านบน