ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2565 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
2 2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564
3 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. - มี.ค. 65)
4 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 64)
5 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 64)
6 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 64)
7 2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563
8 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. - มี.ค. 64)
9 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
10 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 63)

กลับสู่ด้านบน