ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาขอจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1,579 วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 65 19 พ.ค. 65
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น สาขาชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 - 7 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 26 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 - 12 ต.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2565 ประเภทรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคา 23 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 - 7 ต.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2565 ประเภททองคำแท่ง โดยวิธีประกวดราคา 23 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 - 7 ต.ค. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตซองขาวหน้าต่าง (92-001) จำนวน 4,000,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 - 6 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส. สาขาประทายจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีพิเศษ 4 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงที่ทำการหน่วย ธ.ก.ส.สาขาดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีพิเศษ 3 ต.ค. 65
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคา 3 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคา 3 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 65

กลับสู่ด้านบน