ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน สูง 2 ชั้น และส่วนประกอบอื่นๆ 31 ส.ค. 64 3 ก.ย. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโลสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และปีบัญชี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 64 30 ก.ค. 64
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. ที่พักอาศัยพนักงานสูง 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 17 ก.ค. 64
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคางานซื้อ License ระบบ System Monitoring สำหรับระบบงานธุรกรรมธนาคาร โดยวิธีประกวดราคา 23 ก.ย. 64 23 ก.ย. 64 - 10 ต.ค. 64
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลโครงสร้างองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 ก.ย. 64 22 ก.ย. 64 - 1 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และที่พักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64 - 6 ต.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างทำของชำร่วยส่งเสริมการออมเงินฝากกองทุนทวีสุข ปีบัญชี 2564 "คู่มือกองทุนทวีสุขพร้อมซอง PVC ใส" 20 ก.ย. 64 21 ก.ย. 64 - 5 ต.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตของชำร่วยสำหรับคุณครู และพนักงานเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคาร "หมอนผ้าห่ม A-School Bus" โดยวิธีประกวดราคา 20 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64 - 5 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ย้ายที่ทำการ) ธ.ก.ส.สาขาบ้านหนองไผ่ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีพิเศษ 23 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานพัฒนาระบบภายใต้โครงการพัฒนา และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 64
ยกเลิกประกาศราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมงานธนาคาร 22 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตชุดเสริมตุ๊กตา "Happy Farm น้องแกะ คอลเลคชั่น" 22 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ "พัดลมไอเย็น" ตามโครงการบริหารการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (A-Link) ปีบัญชี 2564 โดยวิธีเปรียบเทียบ 22 ก.ย. 64

กลับสู่ด้านบน