ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63
ร่างประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 63 2 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพักอาศัยสำหรับพนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 7 ก.พ. 63 13 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัย สูง ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ สาขา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63 - 12 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ประจำปีบัญชี 2563 ? 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 63 25 พ.ค. 63 - 11 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตของชำร่วยโรงเรียนธนาคาร ประจำปีบัญชี 2563 "แก้วน้ำน้องหอมมะลิ" 22 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 - 8 มิ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเภทองค์กร เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ SWIFT 14 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเภทองค์กร 14 พ.ค. 63 14 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ 29 พ.ค. 63
เช่าใช้บริการ Cloud Platform เพื่อรองรับฐานข้อมูลเกษตรกรโดยวิธีพิเศษ 29 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริหารจัดการระบบแสง สี และเสียง ในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตรขนาดใหญ่ ชนิดตั้งพื้น (แบบรวมอะไหล่) และเครื่องนับธนบัตรขนาดเล็ก ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษ 27 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจำนวนข้อความสั้นสำหรับระบบส่งข้อความ (Short Message Service) เส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง โดยวิธีเปรียบเทียบ 25 พ.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน