ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ จำนวน 80,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2561 - 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาปลอดภัยธนาคาร ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ ประจำปีบัญชี 2562 ถึง 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 62

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 10 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 10 ก.ค. 62 10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ประเภท Smartphone Wiko jerry 4 โดยวิธีพิเศษ 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ประเภทรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ โดยวิธีพิเศษ 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ประเภทรถกระบะ Toyota Hilux Revo Standard Cab ตอนเดียว รุ่น 2.4 J สีขาว โดยวิธีพิเศษ 8 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โครงการ ประกาศ
จัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562 8 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี 15 ก.ค. 62
สนจ.พัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 1/2562 5 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเอกสารแนบท้าย สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒) 15 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคารเช่า) สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ก.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน