ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาของใช้สำนักงาน (Stationary) และอื่น ๆ จำนวน 105 รายการ ผ่านระบบ e-Catalog ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน สาขาอรัญประเทศ จำนวน 1 หลัง (ที่ทำการเดิมอาคารกรมธนารักษ์) พร้อมงานบริเวณส่วนประกอบอื่น ๆ 13 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วก. และพักอาศัยพนักงาน สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาอิสาณ 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาแคนดง 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาเฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาเมืองตลุง 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขานางรอง 8 ส.ค. 62 8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โครงการ ประกาศ
เช่าอาคารสำนักงานหน่วยอำเภอหนองพอก ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ 18 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารระยะไกล (Wide Area Network : WAN) สำหรับสาขาทั่วประเทศ ชุดที่ 1 เครือข่ายสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดร้อนเย็นเบญจรงค์พร้อมโลโก้ (กล่องผ้าไหม) โดยวิธีพิเศษ 29 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าผ้าสกรีน Go Green ขนาด 10 x 13 นิ้ว โดยวิธีพิเศษ 29 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีประกวดราคา 18 ก.ย. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน