ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.อุบลราชธานี)
2 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายอำนวยการ)
3 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
4 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายอำนวยการ)
5 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 3 โครงการ (จ.ลำปาง)
6 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 3 โครงการ (จ.น่าน, จ.ชัยภูมิ)
7 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 4 โครงการ (ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, จ.อุบลราชธานี)
8 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.เชียงใหม่)
9 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายอำนวยการ)
10 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายการบัญชี)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน