ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 จัดเช่ารถยนต์ตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 2.8 M/T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการและรถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารระดับสูงและบุคคลสำคัญ โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 งานจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบ Digital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 โครงการจัดซื้อและจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2562 จ้างบริษัททัวร์ อินเตอร์พลัสกรุ๊ป จำกัด เพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนา ธ.ก.ส.สาขาประโคนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2562 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง ธ.ก.ส.สาขาประโคนชัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 จ้างผลิตผ้าห่มและหมวกกันหนาว ภายใต้โครงการ "ธ.ก.ส. คู่ใจสู้ภัยหนาว ปีบัญชี 2562" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 จ้างโครงการประเมินสมรรถนะผู้บริหารเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่าย ประจำปีบัญชี 2562 โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 งานจ้างปรับภาพลักษณ์บ้านพักพนักงาน 3 ครอบครัว สูง 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์จัดซื้อสาขาบางระกำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน