ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน 30 กันยายน พ.ศ. 2562) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์เก๋ง TOYOTA รุ่น Corolla Altis 1.6 G สำหรับใช้งานประจำ สนจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 จัดซื้อเสื้อหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 เช่ารถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G สำหรับใช้งานประจำสาขาดงสุวรรณ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ-วางผังบริเวณอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบสาขาเทพารักษ์ โดย วิธีพิเศษ งานจ้างก่อสร้าง
6 2562 เช่ารถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G สาหรับใช้งานประจาสาขาบ้านต๋อม จานวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 โครงการเช่ารถยนต์เก๋ง ประจำ ธ.ก.ส. สาขาปง จำนวน 1 คัน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 การเช่ารถยนต์รถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 การเช่ารถยนต์รถยนต์เก๋งยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ธ.ก.ส.สาขาตรัง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน