ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2562 เช่ารถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2562 เช่ารถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2562 เช่ารถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2562 เช่ารถยนต์กระบะ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาศรีนคร จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2562 เช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน และรถยนต์กระบะสองตอนสี่ประตู จำนวน 1 คัน ประจำ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2562 เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ประจำ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 เช่ารถยนต์ธนาคาร จำนวน 3 คัน ประจำธ.ก.ส. สาขาบึงนาราง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 เช่ารถยนต์ธนาคาร จำนวน 2 คัน ประจำ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 จัดเช่ารถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBLE CAB 2.4E A/T PRERUNNER (แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ) เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ประจำ ธ.ก.ส.สาขาห้วยคต-ทุ่งนา งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 เช่ารถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COROLLA ALTIS 1.6G จำนวน 1 คัน และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO DOUBBLE CAB 2.4E จำนวน 2 คัน สำหรับใช้งานสาขาศรีจันทร์ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน