ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2563 ประกาศราคากลางงานจ้างบริหารจัดการระบบแสง สี และเสียง ในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2563 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 2563 การจัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2563 รอบเดือนกรกฎาคม 2563 งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2563 จ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์สั่งจ่ายระบบไฟฟ้า งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2563 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2563 โดยการประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2563 งานเช่ารถยนต์สำหรับใชงานประจำส่วนกลาง จำนวน 30 คัน โดยวิธีคัดเลือก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
6 2563 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ประจำปีบัญชี 2563 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ธ.ก.ส.สาขาย่านตาขาว งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ธ.ก.ส.สาขาหาดสำราญ งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ธ.ก.ส.สาขาหาดเลา งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน