ลำดับที่ โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุด การรับข้อคิดเห็น จำนวนความคิดเห็น สรุปผล
015265 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการงานขับรถยนต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค. 66 5 เม.ย. 66 1 มี
015256 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร โดยการประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 66 3 เม.ย. 66 - -
015245 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1,400 วง 28 มี.ค. 66 31 มี.ค. 66 - มี
015198 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ (93-006) จำนวน 150,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66 1 มี
014950 ร่างประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ประจำปีบัญชี 2566 ถึงปีบัญชี 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66 1 มี
014900 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) จำนวน 1,245 สาขาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 - -
014815 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแจ้งภัยโจรกรรมและอุปกรณ์ประกอบ (Intrusion Alarm) จำนวน 1,245 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65 - -
014350 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 - -
014215 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65 - -
014203 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 - -

กลับสู่ด้านบน