ลำดับที่ โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุด การรับข้อคิดเห็น จำนวนความคิดเห็น สรุปผล
014350 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 - -
014215 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65 - -
014203 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 - -
014133 ร่างประกาศประกวดราคาขอจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1,579 วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 65 19 พ.ค. 65 - -
013726 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65 - มี
013501 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกล่องใส่เอกสารขนาดใหญ่ (93-006) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ย. 64 8 พ.ย. 64 - มี
013477 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ต.ค. 64 2 พ.ย. 64 - มี
013066 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64 1 มี
012961 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 64 18 ก.ค. 64 - มี
012794 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารประชาชื่น อาคารนางเลิ้ง และอาคารจตุจักร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 64 22 มิ.ย. 64 - มี

กลับสู่ด้านบน