ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
007269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตโล่รางวัล คนดี ศรี ธ.ก.ส. ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 62
007266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีพิเศษ 9 ก.ค. 62
007261 ประกาศสรรหาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
007258 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log) โดยวิธีประกวดราคา 24 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 24 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62
007257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อของรางวัลสำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค รอบการจับรางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีพิเศษ 23 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62
007255 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ธ.ก.ส.สาขาเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 ก.ค. 62
007254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ธ.ก.ส.สาขาเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 23 ก.ค. 62
007250 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ธ.ก.ส.สาขาเมืองการุ้ง 10 ก.ค. 62
007249 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 สาขาเกาะคา สนจ.ลำปาง 23 ก.ค. 62
007248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ืท1 23 ก.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน