ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
008130 เช่าอาคารสำนักงานหน่วยอำเภอหนองพอก ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ 18 ก.ย. 62
008129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารระยะไกล (Wide Area Network : WAN) สำหรับสาขาทั่วประเทศ ชุดที่ 1 เครือข่ายสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 62
008128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดร้อนเย็นเบญจรงค์พร้อมโลโก้ (กล่องผ้าไหม) โดยวิธีพิเศษ 29 ส.ค. 62
008127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าผ้าสกรีน Go Green ขนาด 10 x 13 นิ้ว โดยวิธีพิเศษ 29 ส.ค. 62
008126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาอิสาณ 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62
008125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีประกวดราคา 18 ก.ย. 62
008123 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 62
008122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า ทำระบบกันซึม พร้อมเทปูนทราย ปรับระดับ สโลบร่องระบายน้ำ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ 16 ก.ย. 62
008121 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาแคนดง 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 4 ก.ย. 62
008120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) สาขาเฉลิมพระเกียรติ 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 - 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน