ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
007260 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (สาขาสถานีขนนส่งสายใต้) 24 ก.ค. 62
007239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2561-2562 (e-bidding) 23 ก.ค. 62
007240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน โดยวิธีเปรียบเทียบ 23 ก.ค. 62
007246 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) สาขาปากพนังฝั่งตะวันตก 23 ก.ค. 62
007254 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ธ.ก.ส.สาขาเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 23 ก.ค. 62
007248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ืท1 23 ก.ค. 62
007249 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2562 สาขาเกาะคา สนจ.ลำปาง 23 ก.ค. 62
007202 ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคประจำงวด มค.-มิย.2562 โดยวิธีพิเศษ ธ.ก.ส.สาขาเพชรบูรณ์ 22 ก.ค. 62
007203 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1 ธ.ก.ส. สาขาทับคล้อ (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) 22 ก.ค. 62
007209 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ธ.ก.ส.สาขาพิจิตร 22 ก.ค. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน