ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
010685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตรขนาดใหญ่ ชนิดตั้งพื้น (แบบรวมอะไหล่) และเครื่องนับธนบัตรขนาดเล็ก ชนิดตั้งโต๊ะ (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีพิเศษ 27 พ.ค. 63
010686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริหารจัดการระบบแสง สี และเสียง ในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 63
010683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจำนวนข้อความสั้นสำหรับระบบส่งข้อความ (Short Message Service) เส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง โดยวิธีเปรียบเทียบ 25 พ.ค. 63
010675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 ประเภททองคำแท่ง จำนวน 100 แท่ง โดยวิธีประกวดราคา 22 พ.ค. 63
010676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 ประเภทรถยนต์ จำนวน 25 คัน โดยวิธีประกวดราคา 22 พ.ค. 63
010677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยวิธีพิเศษ 22 พ.ค. 63
010674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อระบบข้อมูลเพื่อการบริหารอุปกรณ์ช่องทางบริการ โดยวิธีประกวดราคา 21 พ.ค. 63
010673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขาท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีประกวดราคา 20 พ.ค. 63
010669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษางานพิจารณารับฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีพิเศษ 18 พ.ค. 63
010670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 5 ปี สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ค. 63

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน