ลำดับที่ โครงการ ประกาศ
008125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์ใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต โดยวิธีประกวดราคา 18 ก.ย. 62
008129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อและจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารระยะไกล (Wide Area Network : WAN) สำหรับสาขาทั่วประเทศ ชุดที่ 1 เครือข่ายสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 62
008130 เช่าอาคารสำนักงานหน่วยอำเภอหนองพอก ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ 18 ก.ย. 62
008123 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 62
008122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงชั้นดาดฟ้า ทำระบบกันซึม พร้อมเทปูนทราย ปรับระดับ สโลบร่องระบายน้ำ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ 16 ก.ย. 62
008115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์และแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการเงินฝาก Kids D ปี 2563 โดยวิธีพิเศษ 12 ก.ย. 62
008116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำรองรับอนาคต (Talent Management) ปีบัญชี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย. 62
008117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ธนาคารทางรายการ "เรื่องง่ายใกล้ตัว" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ปีบัญชี 2562 โดยวิธีพิเศษ 12 ก.ย. 62
008114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคาร(เช่า) จำนวน 1 หลัง พร้อมงานส่วนประกอบอื่น ธ.ก.ส.สาขาภาชี โดยวิธีพิเศษ 10 ก.ย. 62
008099 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน,ห้องพักพนักงานชั้น 3 สาขามัญจาคีรี โดยวิธีพิเศษ 9 ก.ย. 62

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน