ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 2/2562

ประกาศเมื่อ

13 พฤษภาคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน