ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเสริมงาม ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเสริมงาม

ประกาศเมื่อ

2 ธันวาคม 2562

ขายเอกสาร

3 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562

ยื่นซอง

19 ธันวาคม 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562

เปิดซอง

20 ธันวาคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน