ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) สาขาวังทรายพูน สนจ.พิจิตร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) สาขาวังทรายพูน สนจ.พิจิตร

ประกาศเมื่อ

7 เมษายน 2563

ขายเอกสาร

7 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2563

ยื่นซอง

7 เมษายน 2563 ถึง 7 เมษายน 2563

เปิดซอง

7 เมษายน 2563

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน