จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย อาคารสำนักงานสาขา, อาคารห้องน้ำลูกค้าและ ที่จอดรถยนต์ธนาคาร

ประกาศเมื่อ

22 กรกฏาคม 2564

ขายเอกสาร

23 กรกฏาคม 2564 ถึง 13 สิงหาคม 2564

ยื่นซอง

16 สิงหาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2564

เปิดซอง

17 สิงหาคม 2564

กลับสู่ด้านบน