สิทธิประโยชน์บัตร ATM Gold Card

 1. ปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีระดับสูงแบบชิปการ์ด (Chip Cards) ที่ได้มาตรฐานสากล ที่สามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบัตร ATM ธ.ก.ส. พร้อมด้วยรหัสเอทีเอ็ม (PIN number) 6 หลัก ที่ทำให้บัตร ATM ธ.ก.ส. ยากต่อการปลอมแปลง
 2. ใช้บริการเบิก/ถอนเงินสด หรือสอบถามยอดเงินจากเครื่อง ATM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ใช้ถอนเงินและถามยอดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และถอนได้ไม่เกิน วงเงินของบัตรแต่ละประเภทในเครือข่ายทุกธนาคารทั่วประเทศ
 4. ใช้โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ธ.ก.ส. หรือทุกธนาคารที่เปิด ให้บริการโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และโอนสูงสุดต่อวันไม่เกินวงเงินของบัตรแต่ละประเภท
 5. ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน หรือ โอนเงินจาก บัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้
 6. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ ของบริษัทหน่วยงานต่าง ๆ ที่ธนาคารเปิดให้บริการที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส. เช่น AIS AIS 3G Citibank Worldlease AVON Mistine U-Star Better Way ธนาลีสซิ่ง พัฒนสินลิสซิ่ง(ซีพีแอล) เป็นต้น
 7. ฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงิน (CDM) เพื่อเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตร ATM ได้

ประเภทบัญชี

ลูกค้าที่ต้องการสมัครบัตร ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีใดบัญชีหนึ่งจาก 2 บัญชีต่อไปนี้
 1. บัญชีออมทรัพย์
 2. บัญชีกระแสรายวัน

ภาพตัวอย่างบัตร

บัตรเอทีเอ็มบัตรทอง (Gold card) บัตรเอทีเอ็มบัตรทอง (Gold card) เพิ่มความสะดวกสบายในการถอน โอน หรือชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถเลือกวงเงินในการใช้บริการของบัตรทองที่สามารถทำรายการได้สูงสุดต่อวัน โดยมีให้เลือก 3 วงเงิน คือ 80,000 หรือ 100,000 หรือ 120,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมทดแทน กรณีบัตรชำรุด สูญหาย 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. Call Center ธ.ก.ส. 0-2555-0555
 3. www.baac.or.th


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน