วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:26:32     09:52:07    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  5 ตุลาคม 2565  เวลา  09:52:07
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00000 0.00000 37.20000 37.30000 37.60000
USD$ 1,2  
36.21000 37.71000 0.00000 0.00000 -
USD$ 5,10,20
36.45000 37.71000 0.00000 0.00000 -
USD$ 50,100
36.96000 37.71000 0.00000 0.00000 -
EUR
36.63000 37.90000 36.78953 36.90203 37.73228
GBP
41.81000 43.55000 42.24660 42.37660 43.25360
JPY
0.25290 0.26470 0.25401 0.25589 0.26400
SGD
25.80000 26.77000 25.97580 26.04960 26.62260
AUD
23.58000 24.89000 23.76000 23.83000 24.79000
CNY
4.91000 5.43000 5.14600 5.18080 5.34720
HKD
4.63000 4.84000 4.71666 4.73041 4.81816
MYR 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -
NZD
21.03000 22.03000 21.18000 21.24000 21.85000
KRW 0.02260 0.02820 0.00000 0.00000 -
TWD 0.98000 1.25000 0.00000 0.00000 -
CHF
37.49000 38.58000 37.75000 37.85000 38.58000
DKK
4.72000 5.10000 4.96200 4.97700 5.07500
NOK
3.36000 3.63000 3.52700 3.53900 3.61900
SEK
3.20000 3.51000 3.40500 3.41500 3.48800
CAD
26.94000 27.94000 27.30000 27.38000 27.93000
INR
0.00000 0.00000 0.00000 0.42000 0.52000
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

กลับสู่ด้านบน