วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:39:48     08:46:28     09:07:04     13:14:44     16:13:30    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  19 พฤศจิกายน 2562  เวลา  16:13:30
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 29.93 30.03 30.3300
USD$ 1,2  
28.93 30.39 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.32 30.39 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
29.74 30.39 0.00 0.00 -
EUR
32.78 33.90 32.92 33.03 33.7390
GBP
38.25 39.78 38.63 38.76 39.5385
JPY
0.2717 0.2831 0.2705 0.2724 0.2815
SGD
21.69 22.53 21.86 21.93 22.4381
AUD
19.83 21.14 20.00 20.07 20.9400
CNY
3.96 4.37 4.20 4.23 4.3415
HKD
3.72 3.93 3.81 3.82 3.8989
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
18.81 19.85 18.93 18.99 19.5900
KRW
0.0219 0.0272 0.0000 0.0000 -
TWD
0.79 1.08 0.00 0.00 -
CHF
29.71 30.85 30.04 30.14 30.7900
DKK
4.18 4.56 4.41 4.43 4.5210
NOK
3.10 3.37 3.27 3.28 3.3540
SEK
2.89 3.20 3.10 3.11 3.1740
CAD
22.09 23.14 22.50 22.58 23.0900
INR
0.00 0.00 0.36 0.38 0.4800
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน