วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:37:17    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  19 กรกฏาคม 2562  เวลา  08:37:17
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.56 30.66 30.9600
USD$ 1,2  
29.52 30.97 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.92 30.97 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
30.32 30.97 0.00 0.00 -
EUR
34.02 35.14 34.15 34.27 35.0300
GBP
37.81 39.29 38.13 38.26 39.0411
JPY
0.2804 0.2916 0.2789 0.2808 0.2900
SGD
22.19 23.02 22.35 22.42 22.9332
AUD
21.05 22.36 21.21 21.28 22.1800
CNY
4.17 4.55 4.37 4.41 4.5143
HKD
3.83 4.01 3.89 3.90 3.9808
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
20.38 21.40 20.48 20.54 21.1400
KRW
0.0229 0.0275 0.0000 0.0000 -
TWD
0.81 1.08 0.00 0.00 -
CHF
30.61 31.68 30.87 30.97 31.6300
DKK
4.35 4.73 4.58 4.60 4.6900
NOK
3.40 3.66 3.56 3.57 3.6430
SEK
3.07 3.37 3.26 3.27 3.3420
CAD
22.91 23.91 23.26 23.34 23.8600
INR
0.00 0.00 0.39 0.41 0.5100
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน