วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:30:41     09:58:46     13:15:49     16:06:50    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  18 กันยายน 2562  เวลา  16:06:50
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.28 30.38 30.6800
USD$ 1,2  
29.28 30.73 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.67 30.73 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
30.09 30.73 0.00 0.00 -
EUR
33.08 34.20 33.22 33.33 34.0329
GBP
37.15 38.68 37.53 37.66 38.4375
JPY
0.2762 0.2876 0.2750 0.2769 0.2860
SGD
21.70 22.55 21.87 21.94 22.4613
AUD
20.15 21.47 20.32 20.39 21.2700
CNY
3.97 4.38 4.21 4.24 4.3488
HKD
3.76 3.97 3.85 3.87 3.9425
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
18.82 19.86 18.94 19.00 19.6000
KRW
0.0216 0.0269 0.0000 0.0000 -
TWD
0.78 1.07 0.00 0.00 -
CHF
29.90 31.03 30.22 30.32 30.9800
DKK
4.23 4.60 4.46 4.47 4.5630
NOK
3.19 3.46 3.36 3.37 3.4470
SEK
2.90 3.21 3.10 3.11 3.1800
CAD
22.24 23.29 22.65 22.73 23.2400
INR
0.00 0.00 0.37 0.39 0.4900
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน