วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:31:12     10:47:11     11:06:46     11:12:18     13:02:02     16:03:22    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  27 พฤษภาคม 2563  เวลา  16:03:22
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 31.62 31.72 32.0200
USD$ 1,2  
0.00 0.00 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
0.00 0.00 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
0.00 0.00 0.00 0.00 -
EUR
0.00 0.00 34.42 34.53 35.2470
GBP
0.00 0.00 38.73 38.86 39.6450
JPY
0.0000 0.0000 0.2889 0.2908 0.3001
SGD
0.00 0.00 22.15 22.22 22.7324
AUD
0.00 0.00 20.64 20.71 21.5900
CNY
0.00 0.00 4.35 4.39 4.4957
HKD
0.00 0.00 4.06 4.08 4.1536
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
0.00 0.00 19.38 19.44 20.0500
KRW
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
TWD
0.00 0.00 0.00 0.00 -
CHF
0.00 0.00 32.36 32.46 33.1300
DKK
0.00 0.00 4.62 4.64 4.7300
NOK
0.00 0.00 3.17 3.19 3.2590
SEK
0.00 0.00 3.27 3.28 3.3460
CAD
0.00 0.00 22.80 22.88 23.3900
INR
0.00 0.00 0.36 0.38 0.4800
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน