ค่าธรรมเนียม การรับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ CDM

อัตราค่าบริการภายในธนาคาร

กรณี ฝากเงินเข้าเตรื่อง CDM ของ ธ.ก.ส. เพื่อฝากเข้าบัญชีของ ธ.ก.ส. ข้ามเขตจังหวัด
ค่าบริการ 10 บาท / รายการ บวก
ค่าธรรมเนียม 0.10 % ของจำนวนเงินที่ฝากขั้นต่ำ 10 บาท / รายการ
รวมขั้นต่ำ 20 บาท / รายการ

อัตราค่าบริการต่างธนาคาร

วงเงิน (บาท) ค่าบริการ (บาท)
<= 10,000 50.00
> 10,000 <= 20,000 60.00
> 20,000 <= 30,000 70.00
> 30,000 <= 40,000 80.00
> 40,000 <= 50,000 90.00
> 50,000 <= 65,000 100.00
> 65,000 <= 80,000 110.00
> 80,000 <= 100,000 120.00

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน