ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

 

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากและเงินโอน

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อ

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านธุรกรรมต่างประเทศ

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านบัตรและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านการให้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมเรื่อง อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านอื่นๆ


ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง
 

ที่ 2154-2564 มีผลบังคับใช้ 31 พฤษภาคม 2564 ด้านสินเชื่อ
ที่ 903/2564 มีผลบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ด้านสินเชื่อ

ปี 2563

ที่ 605-2563 มีผลบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2563 ด้านเงินฝากและเงินโอน
ที่ 69-2563 มีผลบังคับใช้ 31 มกราคม 2563 ด้านอื่นๆ
ที่ 606-2563 มีผลบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2563 ด้านสินเชื่อ
ที่ 461-2563 มีผลบังคับใช้ 25 กันยายน 2563 ด้านการให้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ 462-2563 มีผลบังคับใช้ 25 กันยายน 2563 ด้านเงินฝากและเงินโอน
ที่ 338-2563 มีผลบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2563 ด้านเงินฝากและเงินโอน
ที่ 243-2563 มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563 ด้านการให้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ 152-2563 มีผลบังคับใช้ 17 มีนาคม 2563 ด้านบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ที่ 153-2563 มีผลบังคับใช้ 17 มีนาคม 2563 ด้านสินเชื่อ
ที่ 114-2563 มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2563 ด้านสินเชื่อ
ที่ 709-2562 มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 ด้านอื่นๆ

ปี 2562

ที่ 671-2562 มีผลบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2562 ด้านการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
ที่ 667-2562 มีผลบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2562 ด้านเงินฝากและเงินโอน
ที่ 670-2562 มีผลบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2562 ด้านอื่นๆ
ที่ 572-2562 มีผลบังคับใช้ 26 ตุลาคม 2562 ด้านสินเชื่อ
ที่ 502-2562 มีผลบังคับใช้ 7 กันยายน 2562 ด้านการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
ที่ 469-2562 มีผลบังคับใช้ 7 กันยายน 2562 ด้านอื่นๆ
ที่ 463-2562 มีผลบังคับใช้ 7 กันยายน 2562 ด้านเงินฝากและเงินโอน
ที่ 464-2562 มีผลบังคับใช้ 7 กันยายน 2562 ด้านสินเชื่อ
ที่ 468-2562 มีผลบังคับใช้ 7 กันยายน 2562 ด้านการให้บริการผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
ที่ 465-2562 มีผลบังคับใช้ 8 สิงหาคม 2562 ด้านธุรกรรมต่างประเทศ
ที่ 466-2562 มีผลบังคับใช้ 8 สิงหาคม 2562 ด้านบัตรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ที่ 467-2562 มีผลบังคับใช้ 8 สิงหาคม 2562 ด้านการให้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ 368-2562 มีผลบังคับใช้ 25 กรกฎาคม 2562
ที่ 350-2562 มีผลบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2562
ที่ 281-2562 มีผลบังคับใช้ 13 มิถุนายน 2562
ที่ 190-2562 มีผลบังคับใช้ 25 เมษายน 2562


กลับสู่ด้านบน