ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง


ที่ 2280/2566 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 10 พฤศจิกายน 2566
ที่ 2211/2566 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 31 ตุลาคม 2566
ที่ 1581/2566 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 27 กรกฎาคม 2566
ที่ 938-2566 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 24 มีนาคม 2566
ที่ 585-2566 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2566


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน