ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ประกาศอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมย้อนหลัง


ที่ 443/2567 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 28 มีนาคม 2567
ที่ 86/2567 อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอื่นๆ และเบี้ยปรับ บังคับใช้ 24 มกราคม 2567


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน