วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:32:10     08:52:10     09:44:30     11:19:18    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  23 กันยายน 2564  เวลา  11:19:18
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 33.25 33.35 33.6500
USD$ 1,2  
32.30 33.70 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
32.70 33.70 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
33.10 33.70 0.00 0.00 -
EUR
38.68 39.66 38.67 38.78 39.6036
GBP
44.99 46.17 45.16 45.29 46.1407
JPY
0.2991 0.3102 0.2994 0.3013 0.3094
SGD
24.31 25.23 24.44 24.52 25.0832
AUD
23.60 24.80 23.68 23.75 24.7000
CNY
4.91 5.29 5.08 5.12 5.2654
HKD
4.21 4.37 4.25 4.26 4.3508
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
22.98 23.93 23.09 23.15 23.7500
KRW
0.0246 0.0299 0.0000 0.0000 -
TWD
1.02 1.30 0.00 0.00 -
CHF
35.44 36.53 35.71 35.81 36.5300
DKK
4.99 5.36 5.21 5.23 5.3280
NOK
3.66 3.92 3.82 3.84 3.9140
SEK
3.61 3.92 3.81 3.82 3.8950
CAD
25.52 26.51 25.88 25.96 26.5100
INR
0.00 0.00 0.00 0.42 0.5100
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

กลับสู่ด้านบน