วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:28:40     11:04:08     13:07:09     15:32:27     16:04:03    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  10 กรกฏาคม 2563  เวลา  16:04:03
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 31.05 31.15 31.4500
USD$ 1,2  
0.00 0.00 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
0.00 0.00 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
0.00 0.00 0.00 0.00 -
EUR
0.00 0.00 34.83 34.94 35.6509
GBP
0.00 0.00 38.96 39.09 39.8698
JPY
0.0000 0.0000 0.2860 0.2879 0.2972
SGD
0.00 0.00 22.14 22.22 22.7339
AUD
0.00 0.00 21.18 21.25 22.1400
CNY
0.00 0.00 4.37 4.40 4.5080
HKD
0.00 0.00 3.99 4.00 4.0821
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
0.00 0.00 20.14 20.20 20.8000
KRW
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -
TWD
0.00 0.00 0.00 0.00 -
CHF
0.00 0.00 32.79 32.89 33.5600
DKK
0.00 0.00 4.69 4.70 4.7930
NOK
0.00 0.00 3.25 3.26 3.3390
SEK
0.00 0.00 3.36 3.37 3.4290
CAD
0.00 0.00 22.63 22.71 23.2300
INR
0.00 0.00 0.36 0.38 0.4800
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน