วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:27:49     08:52:23     13:05:33     16:03:55    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  18 ตุลาคม 2562  เวลา  16:03:55
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.02 30.12 30.4200
USD$ 1,2  
29.02 30.48 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.41 30.48 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
29.83 30.48 0.00 0.00 -
EUR
33.05 34.17 33.19 33.31 34.0023
GBP
38.18 39.72 38.57 38.70 39.4704
JPY
0.2726 0.2840 0.2714 0.2733 0.2824
SGD
21.68 22.52 21.84 21.92 22.4276
AUD
19.99 21.30 20.15 20.22 21.1000
CNY
3.94 4.35 4.18 4.21 4.3165
HKD
3.72 3.93 3.81 3.83 3.9031
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
18.78 19.81 18.90 18.96 19.5500
KRW
0.0217 0.0269 0.0000 0.0000 -
TWD
0.79 1.08 0.00 0.00 -
CHF
29.87 31.00 30.20 30.30 30.9500
DKK
4.22 4.60 4.45 4.47 4.5580
NOK
3.08 3.35 3.25 3.26 3.3350
SEK
2.88 3.19 3.09 3.10 3.1640
CAD
22.28 23.33 22.69 22.77 23.2900
INR
0.00 0.00 0.37 0.39 0.4900
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน