วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:24:18     08:44:41     13:07:59     14:33:46     14:35:17     15:00:26     16:02:37    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  17 มกราคม 2563  เวลา  16:02:37
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.16 30.26 30.5600
USD$ 1,2  
29.16 30.62 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.55 30.62 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
29.97 30.62 0.00 0.00 -
EUR
33.24 34.35 33.38 33.49 34.1887
GBP
38.96 40.50 39.34 39.47 40.2505
JPY
0.2701 0.2815 0.2690 0.2708 0.2799
SGD
22.10 22.95 22.27 22.34 22.8637
AUD
20.30 21.60 20.46 20.53 21.4000
CNY
4.10 4.51 4.33 4.37 4.4756
HKD
3.78 3.99 3.87 3.88 3.9574
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
19.70 20.73 19.82 19.88 20.4700
KRW
0.0223 0.0275 0.0000 0.0000 -
TWD
0.81 1.10 0.00 0.00 -
CHF
30.74 31.89 31.06 31.16 31.8300
DKK
4.24 4.62 4.48 4.49 4.5810
NOK
3.21 3.48 3.38 3.39 3.4640
SEK
2.96 3.27 3.17 3.18 3.2450
CAD
22.56 23.61 22.97 23.05 23.5700
INR
0.00 0.00 0.37 0.39 0.4900
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน