วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:30:02     09:29:15     13:07:59     15:33:15     16:12:14    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  23 สิงหาคม 2562  เวลา  16:12:14
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.47 30.57 30.8700
USD$ 1,2  
29.48 30.93 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.88 30.93 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
30.28 30.93 0.00 0.00 -
EUR
33.38 34.49 33.51 33.62 34.3223
GBP
36.70 38.18 37.02 37.15 37.9305
JPY
0.2824 0.2936 0.2810 0.2829 0.2921
SGD
21.67 22.50 21.83 21.90 22.4111
AUD
20.05 21.37 20.22 20.29 21.1700
CNY
4.04 4.41 4.24 4.27 4.3810
HKD
3.81 3.99 3.87 3.88 3.9614
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
19.11 20.14 19.21 19.27 19.8800
KRW
0.0221 0.0267 0.0000 0.0000 -
TWD
0.80 1.07 0.00 0.00 -
CHF
30.42 31.49 30.68 30.78 31.4300
DKK
4.27 4.65 4.50 4.52 4.6090
NOK
3.22 3.48 3.38 3.39 3.4630
SEK
2.94 3.24 3.13 3.14 3.2130
CAD
22.36 23.36 22.71 22.79 23.3100
INR
0.00 0.00 0.37 0.39 0.4900
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน