วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   12:26:00     08:42:30     11:10:57     12:17:26     12:59:08     14:38:30     16:03:06    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  30 มีนาคม 2563  เวลา  16:03:06
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.50 30.60 30.9000
USD$ 1,2  
29.51 30.96 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.91 30.96 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
0.00 0.00 0.00 0.00 -
EUR
33.81 34.93 33.94 34.06 34.7648
GBP
36.67 38.14 36.99 37.12 37.8964
JPY
0.2833 0.2945 0.2819 0.2837 0.2929
SGD
21.78 22.60 21.93 22.00 22.5180
AUD
20.17 21.48 20.32 20.39 21.2800
CNY
4.08 4.45 4.27 4.31 4.4132
HKD
3.82 4.00 3.88 3.89 3.9694
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
19.64 20.66 19.74 19.80 20.4000
KRW
0.0221 0.0266 0.0000 0.0000 -
TWD
0.80 1.06 0.00 0.00 -
CHF
30.86 31.93 31.11 31.21 31.8800
DKK
4.32 4.70 4.56 4.57 4.6630
NOK
3.25 3.51 3.41 3.42 3.4960
SEK
2.97 3.27 3.16 3.17 3.2410
CAD
22.60 23.59 22.95 23.03 23.5500
INR
0.00 0.00 0.38 0.40 0.5000
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน