วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:26:03     09:29:20     10:28:51     10:46:45     13:06:25     15:24:24     16:10:48    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  18 มิถุนายน 2562  เวลา  16:10:48
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 31.12 31.22 31.5200
USD$ 1,2  
30.13 31.58 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
30.53 31.58 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
30.93 31.58 0.00 0.00 -
EUR
34.46 35.58 34.59 34.70 35.4162
GBP
38.51 39.99 38.83 38.96 39.7415
JPY
0.2840 0.2952 0.2825 0.2844 0.2936
SGD
22.38 23.22 22.54 22.61 23.1331
AUD
20.74 22.06 20.90 20.97 21.8700
CNY
4.23 4.60 4.43 4.46 4.5719
HKD
3.90 4.08 3.96 3.97 4.0479
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
19.91 20.94 20.01 20.07 20.6800
KRW
0.0232 0.0277 0.0000 0.0000 -
TWD
0.81 1.08 0.00 0.00 -
CHF
30.67 31.74 30.92 31.02 31.6900
DKK
4.41 4.79 4.64 4.66 4.7480
NOK
3.38 3.64 3.54 3.55 3.6270
SEK
3.07 3.37 3.26 3.27 3.3420
CAD
22.66 23.65 23.00 23.08 23.6100
INR
0.00 0.00 0.39 0.41 0.5100
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน