วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:27:04     09:41:02    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  11 ธันวาคม 2562  เวลา  09:41:02
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 30.04 30.14 30.4400
USD$ 1,2  
29.04 30.50 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.43 30.50 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
29.85 30.50 0.00 0.00 -
EUR
32.97 34.08 33.11 33.22 33.9215
GBP
38.93 40.46 39.31 39.44 40.2175
JPY
0.2726 0.2841 0.2715 0.2734 0.2825
SGD
21.79 22.63 21.96 22.03 22.5387
AUD
19.92 21.24 20.08 20.15 21.0400
CNY
3.97 4.38 4.21 4.24 4.3461
HKD
3.73 3.94 3.82 3.84 3.9156
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
19.25 20.29 19.37 19.43 20.0300
KRW
0.0214 0.0267 0.0000 0.0000 -
TWD
0.79 1.08 0.00 0.00 -
CHF
30.01 31.14 30.33 30.43 31.0900
DKK
4.21 4.59 4.44 4.45 4.5450
NOK
3.09 3.35 3.26 3.27 3.3400
SEK
2.95 3.25 3.15 3.16 3.2280
CAD
22.12 23.17 22.53 22.61 23.1200
INR
0.00 0.00 0.37 0.39 0.4900
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน