วัน เดือน ปี     
รอบเวลา   08:30:25     13:05:16     15:45:33     16:02:14    
อัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่  15 มกราคม 2564  เวลา  16:02:14
Currency Bank Note Buying Rate Selling Rate (Outward)
Buy Sell Sight Bill T.T.
USD$  
0.00 0.00 29.79 29.89 30.1900
USD$ 1,2  
28.79 30.24 0.00 0.00 -
USD$ 5,10,20
29.18 30.24 0.00 0.00 -
USD$ 50,100
29.60 30.24 0.00 0.00 -
EUR
35.84 36.89 35.89 36.00 36.8200
GBP
40.18 41.47 40.45 40.58 41.4337
JPY
0.2828 0.2947 0.2838 0.2857 0.2938
SGD
22.13 22.96 22.27 22.35 22.9176
AUD
22.57 23.80 22.67 22.74 23.6900
CNY
4.30 4.76 4.54 4.57 4.7560
HKD
3.74 3.95 3.82 3.83 3.9216
MYR
0.00 0.00 0.00 0.00 -
NZD
21.08 22.05 21.19 21.25 21.8700
KRW
0.0235 0.0288 0.0000 0.0000 -
TWD
0.89 1.16 0.00 0.00 -
CHF
33.09 34.21 33.37 33.47 34.2000
DKK
4.61 4.98 4.84 4.85 4.9530
NOK
3.32 3.58 3.48 3.50 3.5720
SEK
3.36 3.66 3.56 3.57 3.6410
CAD
22.93 23.95 23.30 23.38 23.9400
INR
0.00 0.00 0.35 0.37 0.4700
ข้อสงวนสิทธ์และข้อจำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ควบคุมดูแลตรวจสอบให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์ จาก ธ.ก.ส.อีกครั้ง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน