ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

ปี 2566
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 (ปัจจุบัน)
วันที่ 11 ตุลาคม 2566
วันที่ 15 สิงหาคม 2566
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
วันที่ 21 เมษายน 2566
วันที่ 1 เมษายน 2566
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 6 มกราคม 2566

ปี 2565
วันที่ 19 ธันวาคม 2565
วันที่ 31 ตุลาคม 2565
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
วันที่ 27 กันยายน 2565
วันที่ 16 กันยายน 2565
วันที่ 18 เมษายน 2565

ปี 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564

ปี 2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ปี 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ปี 2559
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ปี 2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558
วันที่ 27 มีนาคม 2558

ปี 2557
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
วันที่ 25 มีนาคม 2557

ปี 2556
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 17 ธันวาคม 2556

ปี 2555
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ปี 2554
วันที่ 21 มกราคม 2555
วันที่ 16 มีนาคม 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555
วันที่ 13 มิถุนายน 2555
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
วันที่ 8 กันยายน 2555

ปี 2553
วันที่ 27 กรกฎาคม 2553
วันที่ 18 ตุลาคม 2553
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
วันที่ 15 ธันวาคม 2553

ปี 2552
วันที่ 30 มกราคม 2552
วันที่ 4 มีนาคม 2552
วันที่ 2 เมษายน 2552
วันที่ 10 กันยายน 2552

กลับสู่ด้านบน