มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 56 ประจำปีบัญชี 2563

ธ.ก.ส. กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 56 ประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีี

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 55 ประจำปีบัญชี 2562

ธ.ก.ส. กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 55 ประจำปีบัญชี 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น.ณ ห้องแกรนด์ ริชมอนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กลับสู่ด้านบน