ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 54 ประจำปีบัญชี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารศูนย์ประชุมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. หนังสือบอกกล่าวประจำปีบัญชี 2561
  2. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
  3. รายงานกิจการประจำปี 2561 ฉบับย่อผู้ถือหุ้น

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน