ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จ้างออกแบบ-วางผังอาคารสำนักงาน สาขากระแสสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ธนาคารขอประกาศราคากลางตามเอกสารแนบ
ไฟล์ประกอบ >> 4490-532530-995846.pdf

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน