ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้แล้ว ครั้งที่ 3/2562

ประกาศเมื่อ

9 สิงหาคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน