ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ประกาศเมื่อ

9 ธันวาคม 2562

ขายเอกสาร

11 ธันวาคม 2562 ถึง 24 ธันวาคม 2562

ยื่นซอง

25 ธันวาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562

เปิดซอง

26 ธันวาคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน