ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ประจำสาขาหนองบัว

ประกาศเมื่อ

3 เมษายน 2563

ขายเอกสาร

3 เมษายน 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ยื่นซอง

3 เมษายน 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

เปิดซอง

3 เมษายน 2563

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน