ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขานาด้วง จังหวัดเลย

ประกาศเมื่อ

23 กรกฏาคม 2564

ขายเอกสาร

27 กรกฏาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564

ยื่นซอง

16 สิงหาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2564

เปิดซอง

17 สิงหาคม 2564

กลับสู่ด้านบน