พิเศษ...!! ส่วนลดเงินสดร้อยละ 4 สำหรับการส่งฝากล่วงหน้า ตั้งแต่ 6 - 12 เดือน

- กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์

 

- สำหรับผู้ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผลิตภัณฑ์ ธกส เพิ่มรัก2 12/10 ที่มีอัตราการส่งฝากรายเดือน 1,000 บาท และส่งชำระรายปี 

 

- จำนวนจำกัด 20,000 ใบ สงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่กรมธรรม์ ได้รับการอนุมัติรับฝากฯ และมีผลบังคับตามลำดับก่อน-หลัง

 

- ระยะเวลาจำกัด 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น 

 


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน