บริการโอนเงิน สกุลเงินบาท ด้วยระบบ SWIFT ระหว่าง :- ธ.ก.ส. กับ ธสก.สปป. ลาว  โดยโอนเงินไปเข้า
บัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคารใน สปป. ลาว  (Outward Remittance) และรับเงินโอนจาก สปป.ลาว เข้าบัญชีเงินฝากได้ทุกธนาคารในประเทศไทย (Inward Remittance)

  - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

  - ค่าธรรมเนียมถูกเป็นพิเศษ

  - เชื่อถือได้ (เป็นธนาคารของรัฐบาล)

 
อัตราค่าธรรมเนียม

โอนเงินไป สปป.ลาว (
Outward Remittance)

จำนวนเงินที่โอน

อัตราค่าธรรมเนียม

ไม่เกิน 30,000 บาท

500 บาทต่อรายการ

>30,000-400,000 บาท

550 บาทต่อรายการ
บวก 0.125% ของจำนวนเงินที่โอน (ขั้นต่ำ 300 บาท – สูงสุด 500 บาท)

>400,000 บาท ขึ้นไป

550 บาทต่อรายการ
บวก 0.125% (ไม่มีขั้นสูง)

หมายเหตุ 0.125% หมายถึง ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Com in Lieu of Exchange)

รับเงินโอนจาก สปป.ลาว (Inward Remittance)

- กรณี เข้าบัญชีเงินฝากที่ ธ.ก.ส. ค่าธรรมเนียมรับโอนเงิน 200 บาทต่อรายการ (ไม่จำกัดวงเงิน)
- กรณี เข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียมรับโอนเงิน 0.25% ของจำนวนเงินบาทต่อรายการ
  (ขั้นต่ำ 200 บาท  สูงสุด 500 บาท) และ ค่าบริการโอนเงินไปธนาคารอื่น 150 บาทต่อรายการ
 

จุดให้บริการ

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานธุรกิจการค้าต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
โทร. 02-555-0447 หรือ 02-558-6555 ต่อ 6039-41 หรือ ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555


กลับสู่ด้านบน